Ad hoc op zoek naar IT programmeurs

Een falend overheidsbeleid met grote gevolgen
De overheid had een paar jaar geleden ad hoc een zoekopdracht naar IT programmeurs. De reden hiervan was minder prettig dan het in eerste instantie overkwam. De staatssecretaris van volksgezondheid had namelijk besloten dat de uitbetaling van Persoonsgebonden Budgetten op een andere manier moest plaatsvinden dan dat het op dat moment ging. De Sociale Verzekerings Bank kreeg deze klus toegespeeld, maar het verloop ging minder goed dan was voorzien. Men ging er vanuit dat er met een oud computerprogramma kon worden gewerkt en dat de duizenden budgethouders via een verouderd portal hun rekeningen konden indienen. Niets bleek minder waar.

Een grote klus voor de overheid
De budgethouders liepen tegen een behoorlijk aantal problemen op toen zij begonnen met het verantwoorden van uitgaven van hun persoonlijke budget. Dat hield in dat zorgverleners niet of te laat werden uitbetaald. Bovendien hadden mantelzorgers hun handen vol aan het regelen van de vele contacten met de SVB om alles te regelen. Dit alles zorgde voor een ware klachtenregen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De staatssecretaris had niet goed ingeschat dat dit systeem, bedoeld om misbruik van persoonsgebonden budgetten te beperken, zo rampzalig zou verlopen. Er lag dan ook een grote klus voor de overheid; er moest een nieuw portal komen waar de budgethouders en hun vertegenwoordigers de verantwoordingen van het Persoonsgebonden Budget konden inleveren en verwerken.

Een mega order voor programmeurs
Dit alles zorgde ervoor dat de overheid een mega order had waarvoor een heel leger programmeurs nodig was. Er moest namelijk een bruikbaar programma worden ontwikkeld waardoor de zorgbehoevenden en hun vertegenwoordigers zonder al teveel interventie van het team van de Sociale Verzekerings Bank weer konden declareren. Een aantal belangen verenigingen stelde een pakket van eisen op waarmee men aan de slag ging. Het gevolg liet een behoorlijke tijd op zich wachten. Twee jaar nadat het oude verwerkingssysteem zo jammerlijk faalde kon echter oranje licht worden gegeven. Het portal was in eerste instantie af en kon getest gaan worden door de doelgroep. Door het feit dat het hier gaat om een portal die door vele gebruikers tegelijkertijd wordt gebruikt en omdat alles eenvoudig te bedienen moet zijn ging het om een enorme klus. De overheid wreef zich opgelucht in de handen toen de laatste hand aan de voorlopige programmatuur werd gelegd.
Een opdrachtgever voor de langere termijn
Wie in die tijd door de overheid werd ingehuurd, werd ingeschakeld om een termijn van twee tot drie jaar voor de overheid te werken. Het mag echter duidelijk zijn dat er nog lange tijd na het openstellen van deze portal voor de budgethouders werk aan de winkel blijft. Men zal immers altijd tegen onvolkomenheden in de software aan blijven lopen, en de klantvriendelijkheid ervan zal continu moeten worden verbeterd. We hebben het hier dan ook over een ad hoc klus met een langere termijn werkgelegenheid.