WOZ waarde Apeldoorn Wat kan je verwachten?

De WOZ waarde Apeldoorn is afgelopen jaar met maar liefst 11 % gestegen! Dit komt onder andere door de overspannen woningmarkt van dit moment. Wil je jouw woning niet verkopen, dan is het verstandig om bezwaar aan te tekenen tegen deze hoge WOZ waarde. Bezwaar indienen is gratis en er zijn instanties die je hierbij ook kosteloos helpen. In bijna 80 % van de bezwaren die gemaakt worden door zo’n instantie wordt hier namelijk gehoor aan gegeven met als gevolg vele lagere belastingen. Het bezwaar maken kan je dus zomaar honderden euro’s per jaar schelen. Wanneer je bezwaar maakt zijn er drie mogelijke uitkomsten, namelijk:

  • het bezwaar is gegrond, de gemeente gaat de beschikking aanpassen;
  • het bezwaar is gedeeltelijk gegrond, de gemeente gaat de beschikking slechts gedeeltelijk aanpassen maar niet alles honoreren wat je aandraagt;
  • het bezwaar is ongegrond, de gemeente vindt dat ze een goede beschikking hebben afgegeven en wijst jouw bezwaar af.

Ongegrond omdat je te laat bent met WOZ waarde Apeldoorn bezwaar indienen

Ook wanneer het bezwaar ongegrond wordt verklaart betaal je als particulier niets aan de instantie en ook niets voor het bezwaar maken. Bij een afwijzing kan de afwijsreden ook zijn omdat het bezwaar te laat is. Een bezwaar moet namelijk altijd binnen twee weken na de beschikking worden ingediend. Zorg dus wel dat je spoedig bezwaar aantekent en start hier direct mee wanneer de WOZ waarde Apeldoorn op je mat valt of schakel op dat moment de instantie in die je hiermee kosteloos helpt.

Wat kan je doen als de gemeente er te lang over doet, of jouw bezwaar afwijst?

Als de gemeente erg lang op zich laat wachten met een beslissing op het bezwaar tegen de WOZ waarde Apeldoorn dan kan je bij de rechtbank vragen of ze de gemeente kan manen (op straffe van een dwangsom) om binnen twee weken antwoord te geven. Ook als het bezwaar wordt afgewezen kan je bij de rechter in hoger beroep gaan. Let op: dit kost best veel geld. Het is begrijpelijk dat je hulp nodig hebt bij het bezwaar maken of de eventuele verdere stappen naar het gelijk krijgen. Aarzel dan ook niet om een professional in te schakelen. Ook deze hulp is kosteloos wanneer je hen ook het bezwaar laat indienen.

Maak gebruik van de kosteloze hulp van instanties en laat hen bezwaar maken

De WOZ waarde Apeldoorn wordt elk jaar weer hoger. Hiertegen kan je dus bezwaar maken bij de gemeente. Alleen wanneer je voornemens bent je huis dit jaar te verkopen is dit niet verstandig, in alle andere gevallen wel! Of het nu een negatieve, positieve of gedeeltelijk positieve uitslag oplevert, het bezwaar maken is altijd kosteloos. Bij het maken van je bezwaar en eventuele vervolgstappen is het raadzaam om een professional in te schakelen. De professionals weten namelijk precies welke gegronde redenen zij kunnen gebruiken om het bezwaar goed te laten keuren. 

Waarom is de WOZ waarde van jouw woning te hoog?

Vermoed jij ook dat de WOZ waarde Apeldoorn voor jouw woning te hoog is ingeschat? Zijn er afgelopen jaren veranderingen geweest in de omgeving van je woning, heeft de woning achterstallig onderhoud of zijn er andere externe factoren die ervoor kunnen zorgen dat de waarde van je woning is gedaald ondanks de overspannen woningmarkt? In de meeste gevallen wel!

Laat Bezwaarmaker naar de situatie kijken, gegronde redenen op papier zetten en dit versturen naar de gemeente in de vorm van een bezwaar. In de meeste gevallen krijg je gelijk en hoef je minder belasting te betalen.