Outplacement: in nagenoeg alle sectoren komt het voor

outplacement bureau

Wanneer we het hebben over outplacement, dan hebben we het over een traject dat een medewerker van een bedrijf volgt bij een outplacement bureau. Deze medewerker bezit doorgaans een vast contract bij zijn of haar werkgever, maar toch zal het dienstverband binnenkort beëindigd worden. Inderdaad is het weliswaar zo dat werkgevers vast personeel niet zomaar kan ontslaan, maar afscheid nemen is evenwel altijd – onder voorwaarden – mogelijk. Er zijn wellicht meer aanleidingen dan je denkt die tot outplacement kunnen leiden. We onderscheiden bijvoorbeeld de volgende aanleidingen:

• Een conflict tussen personeelslid en de leidinggevende.

• De medewerker is verveeld in de huidige functie en snakt naar iets nieuws.

• Een medewerker functioneert in tegenstelling tot voorheen niet goed meer.

• Er is een reorganisatie waardoor een of meerdere werknemers niet meer nodig zijn.

• Sommige functies worden weggesaneerd door een bezuiniging.

• Twee bedrijven zijn gefuseerd, waardoor sommige functies dubbel bezet zijn, hetgeen onnodig is. 

• Door een ontwikkeling in de markt is een bepaalde functie overbodig geworden.

outplacement bureau

Voordelig voor werknemer én werkgever!

Het inzetten van een outplacement bureau gebeurt dikwijls op het moment dat het vaststaat dat een medewerker op een gegeven moment onherroepelijk zijn of haar werkgever zal verlaten. Aangezien de werkgever de werknemer niet zomaar mag ontslaan, zal de werknemer gecompenseerd moeten worden. Dit gebeurt dus bijvoorbeeld door middel van een outplacement traject. Een mooie geste dus voor de medewerker, die hiermee de toekomstige kansen op de arbeidsmarkt ziet groeien. Maar ook voor de werkgever pakt deze constructie gunstig uit. Als je als leidinggevende zo’n traject bij een outplacement bureau aanbiedt, dan is dat een blijk van goed en betrokken werkgeverschap. De kans dat jullie goed uit elkaar gaan is dan ook groot, en dat komt weer ten goede aan het imago van de werkgever.