Boomspecialist

De boomspecialist voor de optimale ontwikkeling van het bomenbestand

Een boomspecialist zorgt ervoor dat de bomen in een buitenruimte gezond zijn en zich gezond ontwikkelen tot belangrijke steunpilaren in het omringende ecosysteem. Bomen zijn waar ze ook staan en groeien, een verrijking van de omgeving. Ze zorgen voor beschutting en creëren een groene gezonde buitenruimte. Een goed onderhouds- en ontwikkelingsplan voor de bomen in een buitenruimte door een gekwalificeerde boomspecialist ontwikkelt, zorgt ervoor dat bomen lange tijd staan en optimaal bijdragen aan een groenrijke leefomgeving.

De boomspecialist voor boomtechnisch advies

BTL geeft boomtechnisch advies. Hierbij wordt gedacht vanuit het grotere plaatje. Het gaat niet perse wat een individuele boom doet, maar hoe deze het bomenbestand in een buitenruimte verreikt. Hoe zorg je dat een bomenbestand divers blijft in leeftijd, groei en soorten? BTL heeft de expertise en ervaring om te adviseren. Een advies of plan van aanpak wordt ontwikkeld vanuit een gedegen kennis. Hiervan uit kunnen ook taxaties voor de waardebepaling van de bomen worden gedaan. Ook kan een boomeffectanalyse worden uitgevoerd. Hierbij wordt een analyse opgesteld over de huidige staat van de boom en zijn levensverwachting.

Specialistische boomverzorging

Als boomspecialist heeft BTL al de ervaring in huis om bomen die een specialistische verzorging eisen de juiste zorg te bieden. Verder heeft BTL het specialisme in huis om een solide beleidsplan op te stellen voor de bomen in je buitenruimte. Bomen laten groeien kost tijd en ruimte. BTL weet te adviseren met de juiste aanpak om de groei en ontwikkeling van de bomen te optimaliseren.

Boomziekten en aantasting behandeld

Er zijn verschillende ziektes of insecten die bomen kunnen aantasten, zoals de iepziekte of essentaksterfte. Een boomspecialist weet de beste behandeling in te zetten zodat bomen kunnen genezen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom kan de boomspecialist structureel controleren op ziekte en gezondheid van de bomen in een buitenruimte. Eventuele ziektes worden zo bijtijds gesignaleerd en behandeld. Bomen kunnen zo soms preventief gevaccineerd worden.