Interactie in de winkel

Hoe slim je je winkel ook runt, de klant is geen robot en laat zich niet sturen. Hij zoekt behalve jouw product ook service, inspiratie en bevestiging - maar die kun je niet altijd optimaal bieden. Denk aan piek-uren, als je zaak helemaal